Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos iniciatyvinė grupės komentaras
2010 m. vasario 18 d.
Šiuo metu kuriamos Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos iniciatyvinė grupė iš esmės nesutinka su straipsnyje “Visos Europos branduolinės atliekos keliaus į Lietuvą” (2010 vasario mėn. 18 d. “Respublika”) reiškiama kol kas teorine nuostata Lietuvoje laidoti kitų šalių radioaktyvias atliekas. Iniciatyvinė grupė kreipiasi į visų Lietuvos partijų mąstančius narius ir ragina juos imtis ryžtingų veiksmų per savo partijų vadovybes užkirsti kelią tokiems potencialiems politiniams sprendimams. Šiemet kuriama Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija garantuoja Lietuvos gyventojams niekuomet nepritarsianti radioaktyvių atliekų laidojimo galimybei ir imsis priemonių įtikinti kitas partijas nepritarti tokiam politiniam sprendimui.

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos iniciatyvinės grupės vardu
Juozas Dautartas

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/visos_europos_branduolines_atliekos_keliaus_i_lietuva/