LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJA

Vilnius, 2013 m. vasario 26 d.

 

GINKIME MŪSŲ ŽMONIŲ, NE DUJŲ MAGNATŲ INTERESUS

Lietuvos žaliųjų partija,

– susipažinusi su naujausiomis Europos Sąjungos mokslininkų studijomis, Europos Parlamento rezoliucijomis dėl skalūninių dujų gavybos Europoje, taip pat su JAV vyriausybinių agentūrų bei nepriklausomų akademinių institucijų atliktais tyrimais dėl galimo rimto ilgalaikio neigiamo poveikio aplinkai ir ypač – pavojaus užteršti toksiškais chemikalais požeminius vandenis, taip pat – gamybos procese neišvengiamai atsirandančio ir sunkiai suvaldomo metano dujų nuotėkio, taip pat – panaudoto toksiškais chemikalais užteršto technologinio vandens saugojimo giluminiuose šuliniuose problemų;

– įvertinusi Lietuvos visišką teisinį nepasirengimą vykdyti skalūninių dujų bei naftos žvalgybą ir gavybą, taip pat – galimą realų hidraulinio uolienų plėšymo bei horizontalių gręžinių technologijų  bei panaudoto toksiško technologinio vandens keliamų pavojų Lietuvos požeminio vandens – didžiausio mūsų gamtos išteklių turto – kokybei;

– atsižvelgdama į didelį Lietuvos visuomenės bei nuo pavojingų technologijų galinčių nukentėti bendruomenių susirūpinimą.

PAREIŠKIA, jog tolesnė iškastinio kuro gavybos ir naudojimo energijai gaminti plėtra Lietuvoje yra neperspektyvi, o skalūninių dujų ir naftos ekonominė nauda yra abejotina, lyginant su galimos žalos aplinkai ir žmonėms kaštais bei neigiamais socialiniais padariniais ateities kartoms, kai galimi skalūninių dujų ir naftos klodai bus užsienio kompanijų išsiurbti ir parduoti, o gavybos regionuose taps sunku ar net  neįmanoma plėtoti tradicinę žemdirbystę, amatus bei turizmą. Lietuvos žaliųjų partija remia ir siūlo įgyvendinti  energetinio saugumo strategiją, kuri grįsta laipsnišku iškastinio kuro (pirmiausiai, importuojamų rusiškų dujų) atsisakymu, realų valstybės energetinį savarankiškumą užtikrinant plėtojant perspektyvias biomasės, vėjo , saulės ir kitas saugias  atsinaujinančių išteklių technologijas.

RAGINA Lietuvos Vyriausybę:

– vadovautis Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto  2013 m. vasario 6 d. sprendime dėl skalūninių dujų nurodytomis rekomendacijomis;

– aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Seimu bei nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiant ir teikiant įstatymų pataisas, kurios deramai sureguliuotų nekonvencinių angliavandenilių – skalūnų dujų ir naftos – žvalgybos, gavybos ir prekybos  veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, užkertant kelią nežabotam ir neatsakingam Lietuvos gamtos išteklių eksploatavimui, aplinkos ir žmonių sveikatos žalojimui;

– skrupulingai laikytis Lietuvos ratifikuotos tarptautinės Aarhuso konvencijos, kuri numato prievolę prisijungusiųjų šalių vyriausybėms visus savo sprendimus dėl projektų, kurie gali turėti aplinkosauginių padarinių, priimti tik gavus pilietinės visuomenės pritarimą ir ją aktyviai įtraukus į sprendimų priėmimą;

– kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad, ginant viešąjį interesą, būtų išaiškinti galimi korupciniai ryšiai tarp skalūnų dujų ir naftos gavyba ir prekyba Lietuvoje suinteresuotų dujų ir naftos verslo kompanijų bei Lietuvos politikų, taip pat  nerinktų valstybės pareigūnų bei tarnautojų.

KVIEČIA visas Lietuvos politines partijas, nevyriausybines organizacijas, kurioms pirmiausiai rūpi Lietuvos žmonių, o ne tarptautinių dujų ir naftos verslo kompanijų interesai, apjungti pastangas plėtojant žaliąją ekonomiką, kuriant darbo vietas, pritraukiant tokius užsienio investuotojus, kurių veikla paliks Lietuvai ilgalaikę naudą, o ne sunkiai panaikinamas pasekmes.