IMG_2398

Panevėžyje politinis gyvenimas verda. Ketvirtadienio vakarą skyrių Panevėžyje įkūrė Lietuvos žaliųjų partija. Skyriui vadovaus žinoma politikė, Panevėžio miesto tarybos narė, pirmoji miesto merė, visuomenės veikėja G.Umbrasienė.

Skyriaus pirmininke išrinkta G. Umbrasienė pabrėžia, kad žalioji politika yra labai svarbi  šalies nepriklausomybei, ūkio pažangai ir žmonių gerovei. „Su urbanizacija ir jos ekologinėmis pasekmėmis susiduria visi didieji Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, taip pat ir Panevėžys. Verslo lūkesčiai turėti našiai dirbančius darbuotojus ir žmonių lūkesčiai gyventi jiems draugiškoje aplinkoje yra puikiai suderinami žaliaisiais sprendimais. Ir iki šiol daug dėmesio skyrėme tokių sprendimų paieškai – teritorijų planavimo, miesto infrastruktūros vystymo, alternatyvios energetikos, atliekų tvarkymo, taršos mažinimo, žaliųjų teritorijų saugojimo, gyvūnų gerovės ir kitose srityse. Šiuos darbus tęsime bei plėtosime ir toliau. Norime, kad verslo ir gyvenamoji aplinka būtų akstinu kurti ir dirbti čia, mūsų mieste, o ne svečiose šalyse. Esu įsitikinusi, kad tai padaryti įmanoma ir tikra žalioji ideologija bei politinė filosofija yra tai, kuo vadovaujantis galima pasiekti teigiamų ir tvarių pokyčių”.

G. Umbrasienė pabrėžė, kad tarp prioritetinių skyriaus veiklos krypčių bus socialiai teisingesnės atliekų tvarkymo sistemos vystymas, energijos efektyvumo priemonių diegimo skatinimas, sprendimų, galinčių padėti pritraukti investicijas, kurti darbo vietas, ypač žaliuosiuose – atsinaujinančios energetikos, išmaniųjų technologijų, dalinimosi ekonomikos, ekologinio verslo, turizmo, kt. – sektoriuose, plėtojimas.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo bei naujuosius skyriaus narius sveikino Remigijus Lapinskas, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas. „Esu įsitikinęs, kad greitai išgirsime apie nuveiktus puikius darbus Panevėžio labui, kadangi naujuoju skyriumi rūpinsis ir patyrę bei politiką išmanantys, ir jauni žmonės“ – lūkesčiais dalinasi R. Lapinskas. Partijos pirmininkas pabrėžia, kad Panevėžiui labai reikalingas žaliasis verslas, jo siūlomos alternatyvos energetikoje, maisto gamyboje, atliekų perdirbime ir kitose srityse.

Prieš skyriaus steigimą Remigijus Lapinskas, einantis ne tik Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, bet ir Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidento pareigas, susirinkimo dalyviams pristatė žaliosios politikos sampratą bei darnios plėtros perspektyvas.

IMG_1155 IMG_2378 IMG_2368 IMG_2344 IMG_2338 IMG_2314 IMG_2311 IMG_1185 IMG_1184
IMG_1186 IMG_1179 IMG_1183 IMG_1178 IMG_1171 IMG_1169 IMG_1167 IMG_1164 IMG_1162 IMG_1172 IMG_1150IMG_1202

Nuotraukos Gedimino Balčiūno ir Lauryno Okockio.