Pirmadienį vykusiame Valdybos posėdyje buvo nuspręsta pakartotinai balsuoti dėl dalyvavimo 2012 m. LR Seimo rinkimuose formuojant Žaliųjų sąjūdžio daugiamandatį sąrašą. Partijos pirmininkas klausimo teikimą pakartotiniam balsavimui motyvavo gautomis pretenzijomis dėl 2012-08-06 įvykusio balsavimo  juridinio teistumo (esant balsavimui 7 balsai „už“ ir 7 balsai „susilaikė“).

Valdyba balsų dauguma patvirtino, kad Žaliųjų sąjūdis artėjančiuose LR Seimo rinkimuose daugiamandačiu Žaliųjų sąjūdžio sąrašu nedalyvaus (balsavimo rezultatai: už  dalyvavimą rinkimuose LŽSP daugiamandačiu sarašu– 3 balsai, prieš dalyvavimą LŽSP daugiamandačiu sarašu sąrašu – 8 balsai, susilaikė – 1 balsas). Žaliųjų sąjūdis kels tik kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose.

Albinas Morkūnas, Juozas Dautartas, Virginija Vingrienė raštu kreipėsi į Valdyba prašydami pritarimo  dalyvauti   Seimo rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše. Valdyba nusprendė patenkinti aukščiau įvardintų 3 LŽSP narių prašymus.

Posėdyje rinkimų štabo vadovė Irena Čebrovienė pristatyti Žaliųjų sąjūdžio vienmandatininkų rinkiminės atributikos maketai ir reklamos koncepcijos. Pristatytas Žaliųjų sąjūdžio sąskrydyje sukurtas filmas ir pateikta finansinė sąskrydžio išlaidų ataskaita. Taip pat priimtas naujas Žaliųjų sąjūdžio narys.

Atsakingoji sekretorė Sigutė Dautartaitė pateikė informaciją apie LŽSP finansinę padėtį ir nario mokesčio surenkamumą. Atsakė į Valdybos narių klausimus apie padėtį aplankytuose skyriuose ir pateikė informaciją apie nuo praėjusio Valdybos posėdžio įvykdtytas LŽSP akcijas ir veiklas: dalyvavimą projekte „Green future“ (www.greenfuture.lt) bei LŽSP indėlį ir viešinimąsi per šį projektą, Anti-atominės deklaracijos pasirašymą ir jos viešinimo žiniasklaidoje rezultatus bei atodangos Prienų raj. tvarkymo akciją. S. Dautartaitė informavo, kad 2012-08-30 18:30 val. LŽSP Gruzdžių km., Šiaulių raj. drauge su vietos bendruomene rengia susitikimą su kaimą nemaloniais kvapais nuolat erzinančiu pievagrybių ūkiu bei valstybės tarnautojais.

Valdyba nutarė Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdį organizuoti iki 2012 m. rugpjūčio 28 d. ir išrinkti jo pirmininką.

Žaliųjų sąjūdžio Atsakingoji sekretorė ir administracija visada laukia Jūsų klausimų, pastabų, pasiūlymų bei komentarų.
+370675 919 42
administracija@lzsp.lt
labas.blog