Ne tik naudotis miškų teikiamomis gėrybėmis, bet ir saugoti juos nuo savavališkų kirtimų, prisidėti prie miško tvarkymo galima ir per Kalėdas. Į tokias žaliąsias Kalėdas pakvietė Trakų miškų urėdija ir Lietuvos žaliųjų partija.

Šeštadienį į Aukštadvario regioniniame parke esančią Strėvos įgriūvą pakviesta beveik 100 jaunų miško bičiulių ir žaliųjų atstovų švarino mišką. Iš šakų bus gaminamas biokuras. Pasirūpinta ir papildyti ėdžias pašaru gyvūnams.

„Dažniausiai einam į mišką  paukšteliams ruošiam lesyklėles, einam, dedam maisto. Šiaip esu prieš medžių kirtimą. Šio renginio esmė yra kad nekirstumėm eglučių, papuoštumėm jas geriau miškuose“, – sakė jaunoji miško bičiulė Edita.

„Išsaugokim gamtą, valykime ją. Tai yra mūsų namai“, – kvietė Lietuvos žaliųjų partijos atstovas Liudvikas Aleliūnas.

Pas mus yra 10 girininkijų ir kiekviena jų šefuoja  po 1–2 jaunųjų  miškininkų būrelius. Jie kartu ir mišką sodina, ir  kartu daro išvykas. Jie jau supras kaip elgtis gamtoje, šiukšlių nepaliks, pamokins ir tėvus, kaip elgtis, kad miškuose nekiltų gaisrų“, – sakė Trakų urėdas Vygantas Mierkis.

Vienas iš Žaliųjų judėjimo Lietuvoje pradininkų sako, kad reikėtų plėsti miškus.

„Mokslininkai teigia, kad Lietuvoje miškingumo lygis nėra toks, koks turėtų būti. O pavyzdžiui, palyginus su Latvijos miškingumu, mes atsiliekam“, – nurodė Lietuvos žaliųjų partijos valdybos narys Saulius Pikšrys.

Dabar miškai užima beveik trečdalį Lietuvos teritorijos. Latvijos miškingumas 46 proc., o štai net pusę Estijos teritorijos dengia miškai.

Akimirkos iš šventės:
1 3 5 6 7 8 9
18 19 21 22 23 24 25 26
10 11 12 13 14 15 16 17