Romoje vykstančiame ES šalių parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikime (COSAC) delegacijų dalyviai išreiškė gilią užuojautą žuvusiųjų numuštame per teroro aktą keleiviniame lėktuve virš Ukrainos teritorijos šeimoms, pasmerkė šį teroro aktą.

Susitikime Lietuvos Seimui atstovaujantis Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Balsys, pasisakydamas apie dabartines Europos aktualijas ir būsimą europinę darbotvarkę, paragino kitų šalių kolegas dar daugiau dėmesio skirti ES Rytų partnerystės programai, taip pat apskritai stiprinti Europos Sąjungos Rytų politiką. „Įvykusios tragedijos kontekste, atsižvelgdami į toliau besikomplikuojančią Ukrainos ir Rusijos situaciją, tiesiog negalime sau leisti patogiai sėdėti ir tik stebėti, kas vyksta. Rytų partnerystė buvo centrinis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas, dabar matome, kad būtina šį prioritetą dar labiau sustiprinti ir Italijos pirmininkavimo laikotarpiu. Todėl siūlau per kitą COSAC susitikimą atskirti Viduržemio jūros problematikos aptarimą nuo Rytų Europos ir surengti atskirą sesiją, skirtą Rytų partnerystės problemoms išsamiai aptarti ir bendriems sprendimams parengti.“ Pasak L. Balsio, kai Europos Sąjungos rytinės sienos tampa ne stabilumo, o pavojaus gyvybei zona, sustiprinta Rytų partnerystės koncepcija, palaikoma visų ES šalių narių ir ypač nacionalinių parlamentų, gali tapti instrumentu, kuris tiesiogiai padės išsaugoti europiečių gyvybes. L. Balsio siūlymus palaikė Vokietijos, Baltijos šalių, Lenkijos, kitų šalių delegacijos.

Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikime taip pat aptarta, kaip toliau stiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį Europos Sąjungos politikoje, kaip efektyviau bendradarbiauti su Europos Parlamento nariais. Lino Balsio nuomone, kai kurių šalių siūlymai dažniau kreiptis į savo šalyje rinktus europarlamentarus, kad šie keltų klausimus, kurie atrodo svarbiausi nacionaliniams parlamentams. „Iš esmės palaikau olandų kolegų siūlymą, tačiau neaišku, kaip tuos mūsų europarlamentarus įtikinti ar „priversti“. Esu nusivylęs praėjusios kadencijos atstovais, kurie praktiškai nerodė jokio noro bendradarbiauti su Seimo Europos reikalų ar kitais komitetais. Manau, turėtume pagalvoti apie ES ir Lietuvos teisės aktų pakeitimus, kad nacionalinių parlamentų narių ir europarlamentarų bendradarbiavimas turėtų privalomą ir aiškų mechanizmą. Tik taip priartinsite Europą prie jos piliečių“, – teigia L. Balsys.