linas-balsys-66165516

Šiandien Vilniaus miesto savivaldybės salėje vyksiantis viešas susitikimas su visuomene dėl tarp parodų rūmų „Litexpo“ ir šalia esančio Vingio parko planuojamo statyti tilto poveikio aplinkai vertinimo jau kelia pasipiktinimą ir abejones dėl planuojamo projekto.

Anksčiau buvo planuota, kad šalia Vingio parko planuojamu statyti tiltu galės naudotis tik pėstieji ir dviratininkai, o šiandien tampa akivaizdu, kad jis atsivers ir autobusams, o ateityje – galbūt ir tramvajui. Taip pat nėra garantijų, kad ateityje šiuo tiltu nepradės važiuoti ir bendras automobilių srautas.

Tuo pasipiktinę Lietuvos žaliųjų partijos nariai, poveikio aplinkai vertinimo rengėjams, Aplinkos ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybei pateikė savo pastabas, teigdami, kad dėl planuojamo tilto statybų kyla daugiau klausimų, nei pateikiama atsakymų.

„Rekreacinėse, žaliosiose zonose neturi būti skatinamas aktyvus transporto eismas, nes dėl to ne tik kentės poilsiavimo kokybė, aplinkos oro kokybė, tai gali pakenkti NATURA 2000 saugomoms, šioje teritorijoje savo buveines turinčioms rūšims. Turi būti siekiama išlaikyti kuo natūralesnes miesto poilsio, žaliąsias zonas, o ne galvoti, kaip nutiesus tiltą dar ir tramvajų per jį paleisti“,  – sakė L. Balsys.

Pasak Seimo nario, apie projektą statyti tiltą ir gatvę transportui per Vingio parko dalį miesto gyventojai ir bendruomenės, savivaldybės politikai,  aplinkosaugos organizacijos nėra tinkamai informuoti. L. Balsys siūlo dėl šio projekto atlikti atlikta Vingio parko lankytojų ir Vilniaus miesto gyventojų apklausą.

Lietuvos žaliųjų partijos nariams taip pat neadekvačios atrodo ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje minimos prognozės, kad projekto dėka sumažės CO2 emisijų kiekis.

„Akivaizdu, kad oro tarša Vingio parko pakraštyje tikrai padidės. Oro tarša bus perkelta iš Laisvės prospekto pusės į Vingio parko kraštą. Miestiečiams, gyvenantiems prie „Litexpo“ parodų rūmų taip pat gali iškilti nepatogumai: padidės triukšmas, oro tarša. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje minima, kad dėl Vingio tilto statybos bus kertamas miškas, tačiau neįvardijama, kokia konkrečiai miško dalis bus kertama ir kiek iškirsto miško bus kompensuota (ir kokiais) želdiniais. Neįvertinta, kaip triukšmas paveiks Vingio parko lankytojus. Akivaizdu, kad dėl padidėjusio triukšmo ir oro taršos transportas Vingio parko pašonėje lems mažesnį parko patrauklumą lankytojams. Taip pat neįvertinta, kaip triukšmas veiks šalia planuojamų statyti naujų gyvenamųjų namų gyventojus ir Gerosios Vilties gatvės gyventojams. Taigi, žvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, šiandien kyla daugiau klausimų, nei joje pateikiama pagrįstų atsakymų. Vingio parkas neturi tapti didele „Vingio Maxima“, – kalbėjo L. Balsys.