Lietuvos žaliųjų partija remia Aplinkos apsaugos komitete priimtus  įstatymų pakeitimo projektus, kuriuos toliau svarsto Seimas.  Pataisos sukuria būtinus  teisinius saugiklius, leidžiančius kontroliuoti skalūninių dujų ir naftos žvalgybą bei gavybą. Lietuvos žaliųjų partija laikosi nuostatos, jog tai tik pradinės priemonės – šios agresyvios agresyvi technologijos turi būti uždraustos visoje Europos Sąjungoje. 

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys svarbiausiais įstatymų pakeitimais įvardino planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir žemės gelmių įstatymų pataisas. „Lietuvos žaliųjų partija pasisako prieš hidraulinio ardymo technologijos naudojimą skalūninių dujų žvalgybos ir išgavimo procese. Aplinkos komitete pavyko patvirtinti du labai reikšmingus įstatymų projektus, kuriuos tikiuosi, kad Seimas priims. Jie taps garantu, kad tokios kompanijos, kaip „Chevron“, prieš Lietuvoje planuodamos žalingus ir pavojingus skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos procesus  žinotų, jog Lietuva griežtai gina savo žmonių interesus ir gelmių turtus.  Metų pabaigoje Europos Komisijai pateikus savo išvadas apie šias technologijas, hidraulinis  plėšymas turėtų būti visiškai užaustas Lietuvoje“, – sakė L. Balsys.

Įstatymų projektuose numatoma, kad turėtų būti atliekamas privalomas poveikio aplinkai vertinimas ne tik angliavandenilių gavybos, bet ir žvalgybos darbams. Taip pat Aplinkos apsaugos komitete pritarta nuostatai, kad žemės gelmėse draudžiama laidoti ir palikti radioaktyvias bei toksiškas medžiagas. Tokiu būdu, jei būtų leista vykdyti skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos darbus, juos atliekanti įmonė proceso metu negalėtų naudoti toksinių chemikalų, o panaudotą gręžimui užterštą vandenį būtų įpareigota saugoti kontakto su aplinka neturinčiose talpyklose, o ne palaidoti po žeme.

Pasak Lietuvos žaliųjų partijos lyderio, Seimas ne tik turi patvirtinti įstatymus, padėsiančius maksimaliai apsaugoti aplinką skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos atveju, bet taip pat turi būti laikomasi demokratinio principo – piliečių, pasisakančių prieš netradicinių angliavandenilių paieškas ir išgavimą jų gyvenamose vietovėse, nuomonė turi būti gerbiama.

 Taip pat, kaip vieną iš teisinių būdų, kuriuo galėtų pasinaudoti Žemaitijos gyventojai, Seimo narys L. Balsys įvardija vietos Savivaldybių tarybų nepritarimą darbų vykdytojo skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos veiksmams. „Net  jei ir bus leista vykdyti skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos darbus, kiekvienam etapui  reikės atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Prieš įvykdant šią procedūrą Savivaldybės taryba turi patvirtinti poveikio aplinkai vertinimo programą. Nepatvirtinusi šios programos vietos taryba gali sustabdyti skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą hidraulinio plėšymo būdu savo teritorijoje“, – teigė Linas Balsys.