Baltarusijos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Lietuvoje

Aleksandr Korol

Minėdami prieš 30 metų įvykusios Černobylio branduolinės avarijos metines reiškiame susirūpinimą, kad Baltarusijos Respublika visai šalia Lietuvos sienos, Astravo rajone sparčiai stato atominę elektrinę, pažeisdama tarptautines „Espo“ ir „Arhus“ aplinkosaugos konvencijas.

Baltarusijos atominės elektrinės projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaita iki šiol nebuvo tinkamai pristatyta Lietuvos visuomenei ir nebuvo atsakyta į Lietuvos Respublikos keliamus klausimus, vieta atominei elektrinei statyti buvo pasirinkta politiniu sprendimu, tinkamai neišnagrinėjus alternatyvių vietų ir nesilaikant tarptautinių TATENA rekomendacijų bei pažeidžiant geros kaimynystės principus.

Avarijos atveju ypač didelė grėsmė kiltų Lietuvos Respublikos sostinei Vilniui, o rimtesnio branduolinio įvykio atveju į evakuacijos zoną patektų visa mūsų valstybė.

Atsižvelgdama į tai, kad dėl Baltarusijos Astrave statomos atominės elektrinės Lietuvai kyla pavojus, nesilaikoma tarptautinių branduolinės saugos, aplinkosaugos, viešumo, visuomenės informavimo reikalavimų, Lietuvos žaliųjų partija pareiškia, kad:
– remia Lietuvos visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų susirūpinimą Astravo AE projektu;
– palaiko ir prisideda prie Lietuvos Seime rengiamos rezoliucijos dėl Astravo AE, siekiant, jog nesaugios Baltarusijos atominės elektrinės statyba būtų sustabdyta ar bent jau užtikrinta, kad joje pagaminta elektros energija jokiomis aplinkybėmis nepatektų į Lietuvą ir nebūtų parduodama Lietuvos elektros rinkoje, ir šiai nesaugiai elektrinei nebūtų leidžiama naudotis Lietuvos elektros sistemos rezerviniais pajėgumais.

Reikalaujame, kad Baltarusijos valdžios institucijos atsakytų į Lietuvos valstybinių institucijų klausimus, susijusius su projekto saugumu, aikštelės parinkimu, poveikio aplinkai vertinimu, radiacinės saugos užtikrinimu, evakuacijos planais, deramu visuomenės informavimu, o to nepadarius – sustabdytų statybas.

Raginame Baltarusijos visuomenę ir valdžios atstovus pradėti platesnę diskusiją su Lietuva ir kitomis Europos Sąjungos šalimis apie Baltarusijos energetikos poreikių užtikrinimą, plėtojant biomasės ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, pritraukiant pažangiausias Europos technologijas.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys

 

Pareiškimas įteiktas 2016 04 25, minint Černobylio 30-ąsias metines.