Sausio 18 d., Lietuvos Žaliųjų sąjūdis išplatino oficialų kreipimąsi, kuriame ragina šalies vadovę D.Grybauskaitę atsižvelgti į Lietuvos žmonių interesus ir grąžinti Seimui tendencingai pataisytą Elektros energetikos įstatymą.

Įvertinusi Seimo priimtas Elektros energetikos įstatymo 69-tojo straipsnio pataisas, Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija (LŽSP) konstatuoja:

       šios pataisos sudaro sąlygas neskaidriai veikti Lietuvos įmonėms, užimančioms monopolinę padėtį elektros energijos perdavimo ir paskirstymo rinkoje;

       atsisakius pelno normos ribojimo elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio teikimo paslaugoms, natūralios monopolijos sąlygomis dirbančioms įmonėms iškyla politinio spaudimo grėsmė nuolat didinti savo paslaugų kainas;

       2012 metų biudžete numatytos itin didelės pajamos iš valstybei priklausančių energetikos įmonių dividendų, pakeitus Elektros energetikos įstatymą, reikštų tik viena: dar didesnę kainų naštą elektros vartotojams, o ne efektyvesnį įmonių darbą.

LŽSP atkreipia dėmesį, jog elektros gamybos ir prekybos sritims, kuriose tikrai gali vykti konkurencija, ir anksčiau nebuvo taikomos pelno normos (to paties įstatymo 67 straipsnio 1 dalis).

LŽSP įsitikinimu, šio įstatymo pataisų iniciatorių argumentacija, neva pelno normos ribojimas elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugoms „sužlugdys laisvą rinką“, „apsunkins naujų dalyvių įėjimą į rinką“ ir panašiai, yra visuomenės klaidinimas. Nei vienoje ES, nei likusio pasaulio šalyje nėra praktikos, kad kelios elektros perdavimo ar paskirstymo įmonės konkuruotų toje pačioje teritorijoje, pavyzdžiui, tiesdamos po kelis lygiagrečius, skirtingoms įmonėms priklausančius, elektros perdavimo ir paskirstymo tinklus, kuriais elektra būtų tiekiama tiems patiems vartotojams.

Tokie teiginiai tik dar labiau stiprina įtarimus, jog Visagino atominės elektrinės projektas bus įgyvendinamas ne vartotojų naudai, o jų sąskaita. Taip pat kelia nerimą ir tai, jog bus neskaidriai privatizuotos ar užsienio investuotojui perleistos strateginės šalies įmonės, valdančios Lietuvos elektros perdavimo ir paskirstymo tinklus.

Neskaidrūs įstatymai, neatsakingi pareiškimai ir klaidinanti informacija toliau gilina žmonių nepasitikėjimą šalies politine sistema, smukdo šalies tarptautinį prestižą.

Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija ragina dabartinę Lietuvos valdžią gerbti Lietuvos žmonių teisėtą interesą gauti teisingą, atvirą ir visą informaciją apie šalies energetikos, įskaitant branduolinę, perspektyvas bei vykdyti valdžios pareigą atsižvelgti į savo piliečių valią priimant svarbius Tautai sprendimus.

 

Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija