Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija (LŽSP) nepritaria Vyriausybės gegužės 9-tąją patvirtintiems siūlymams įtraukti į Seimui teikiamo energetikos įstatymų paketą ir sprendimus dėl Visagino atominės elektrinės statybų.

LŽSP laikosi nuostatos, jog viename energetikos įstatymų pakete tokie nutarimai, kaip suskystintų dujų terminalas, elektros jungtys, Baltijos šalių energetikos rinkų integracija negali būti suplakti kartu su siūlomais sprendimais dėl Visagino atominės elektrinės statybų.

Bandymas pridengti abejotinos vertės atominį projektą tikrai svarbiais energetinei nepriklausomybei sprendimais klaidina Lietuvos žmones ir apriboja jų teisę patiems spręsti, ar Lietuvai tikrai reikalinga tokia mirtinai pavojinga, ekonomiškai nenaudinga ir politiškai nepateisinama branduolinė jėgainė.

LŽSP remia piliečių grupės “Žmonės sprendžia” iniciatyvą dėl referendumo sušaukimo, taip pat – sveikina politinę valią tų Seimo narių, kurie savo balsais jau pritarė , po pateikimo, siūlymui referendumą paskelbti pačiam Seimui. LŽSP ragina visas Seimo frakcijas bei komitetus ryžtingai pasisakyti ir balsuoti už referendumo dėl atominės elektrinės sušaukimą.

LŽSP kategoriškai pasisako ir prieš planuojamas branduolines jėgaines tiek Baltarusijoe, tiek Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Kaip ir Visagino AE, jos kelia pavojų savo šalių žmonėms ir kelia grėsmę aplinkinių valstybių bei viso Baltijos jūros regiono saugumui.

Atominės elektrinės – Baltijos jūros šalių regiono problema, ne sprendimas!

LŽSP įsitikinusi , jog tikrąją Lietuvos energetinę nepriklausomybę gali garantuoti tik plataus masto atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI) plėtra šalyje bei gamtinių dujų tiekimo alternatyva (suskystintų dujų terminalas) ta apimtimi, kiek gamtinių dujų naudojimas per ateinantį dvidešimtmetį bus neišvengiamas.

Jau šiuo metu Lietuvos atsinaujinančių energetikos išteklių – biomasės, saulės, vėjo ir vandens – generacinis potencialas ne tik visiškai patenkintų šalies elektros bei šilumos energijos poreikius, bet ir atvertų galimybę energiją eksportuoti.

Lietuvos elektros perdavimo tinklų , įskaitant būsimas jungtis su Skandinavijos bei kontinentinės Europos šalimis , maksimalus išnaudojimas pirmiausiai atsinaujinančių šaltinių elektros energijai transportuoti, ne tik užtikrintų visavertį Lietuvos įsijungimą į Šiaurės šalių

elektros rinką , bet ir teisiškai apsaugotų šalies energetikos infrastruktūrą nuo galimos trečiųjų , ne ES šalių, įtakos.

Žaliosios energetikos plėtra įgalintų sukurti šalyje tūkstančius naujų , ilgalaikių darbo vietų. AEI plėtra atveria unikalias galimybes Lietuvai tapti inovacinių aukštųjų technologijų šalimi.

LŽSP ragina Seimą išskirti atominės energetikos projektus iš Vyriausybės teikiamo paketo ir juos svarstyti atskirai, tik atsiklausus Tautos referendume ir jau naujojo šaukimo Seime.

LŽSP kreipiasi į užsienio branduolinės energetikos lobistus, kviesdama susilaikyti nuo bet kokių skubotų veiksmų, siekiant savo komercinių tikslų Lietuvoje bei gerbti demokratinę Lietuvos žmonių teisę patiems nuspręsti, kas jiems svarbu.

Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija

LZSP pareiskimas del LRV sprendimu AE 2012-05-09