candle_by_alorn

Reiškiu gilią užuojautą dėl Laisvės kovų dalyvio, Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Respublikos Seimo nario Algirdo Vaclovo Patacko mirties.

Sunkią valandą linkiu stiprybės Velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir bičiuliams, visiems, pažinojusiems šį garbų žmogų.

 

Seimo narys,

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas

Linas Balsys