Informuojame apie  LŽSP Vilniaus skyriaus ir vienmandatininkų susirinkimą, kuris įvyks Gegužės 17d. 17.30 val. Šermukšnių g. 6A, Vilniuje, susirinkimo trukmė 1 – 1,5 valandos

Dienotvarkė:

  1. Vilniaus skyriaus aktyvi veikla rinkiminės kampanijos metu.
  2. Vilniaus vienmandatininkų rinkimų štabo įkurimas ir štabo veikla.
  3. Vienmandatininkų „piaro“ siūlymai ir galimybės, parašų rinkimų metu ir rinkiminėje kompanijoje.
  4. Kiti klausimai

Laukiame atvykstant!