Joniškio rajone, Beržininkų  kaime 2011-08-17 įvyko LŽSP Joniškio rajono skyriaus steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 20 balsavimo teisę turinčių partijos narių. Svečių teisėmis dalyvavo partijos pirmininko pavaduotojas Albinas Morkūnas, Etikos ir procedūrų komisijos narys Česlovas Jakovič ir partijos tarybos narys Valdemaras Ivaškevičius. Vyko plati diskusija aktualiais aplinkos apsaugos klausimais. Ypatingai buvo domimasi Lietuvos miškų ateitimi.  Bendru sutarimu LŽSP Joniškio rajono partijos pirmininku išrinktas Vytautas Matulaitis. Taip pat bendru sutarimu buvo išrinkti pirmininko pavaduotojas ir kontrolierius. LŽSP Joniškio rajono partijos skyriui laikinai suteiktas adresas Joniškio rajonas, Beržininkų kaimas.                                                                                                    Norintiems dalyvauti LŽSP Joniškio rajono skyriaus veikloje, informacija teikiama telefonais: 8 686 16676, Vytautas Matulaitis; 8 675 46985, Albinas Morkūnas.