Gegužės 23 dieną LR Seime vykusioje spaudos konferencijoje Žaliosios politikos instituto prezidentas Linas Balsys ir „Vilmorus“ visuomenės nuomonės tyrimų direktorius Vladas Gaidys pristatė naujausios apklausos dėl Visagino atominės elektrinės projekto rezultatus.

Tyrimo metu nustatyta, kad net 2/3 Lietuvos gyventojų nepritaria naujos atominės elektrinės statyboms. Šie rezultatai aiškiai parodo, kad LR Vyriausybės kalbos neva Visagino atominės elektrinės projektui pritaria dauguma Lietuvos gyventojų, tėra klaidinantis mitas. Net 68 proc. respondentų rinktųsi alternatyvią energiją ir norėtų, kad Vyriausybė vietoje atominės energetikos investuotų į biokuro katilines rajonuose, kurios gamintų ir elektrą ir šilumą. 62,9 proc. apklaustųjų nemano, kad būsima Visagino atominė elektrinė gali būti saugi ir 91,4 proc. nepritartų, kad branduolinės atliekos būtų laidojamos jų rajone.

 

Jūsų dėmesiui tyrimo rezultatų santrauka:

Ar pritariate, ar nepritariate naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikos teritorijoje?

N

%

Pritariu

140

13,9

Greičiau pritariu

76

7,6

Greičiau nepritariu

144

14,3

Nepritariu

509

50,6

Sunku pasakyti

136

13,5

Viso

1005

100,0

 

Jūsų manymu, ar naujos atominės elektrinės statyba padidins Lietuvos skolą?

N

%

Padidins

639

63,6

Greičiau padidins

171

17,0

Greičiau nepadidins

31

3,1

Nepadidins

36

3,6

Sunku pasakyti

128

12,7

Viso

1005

100,0

 

Ar sutiktumėte, kad radioaktyvios branduolinio kuro atliekos būtų laidojamos Jūsų rajone?

N

%

Sutikčiau

16

1,6

Greičiau sutikčiau

14

1,4

Greičiau nesutikčiau

44

4,4

Nesutikčiau

874

87,0

Sunku pasakyti

57

5,7

Viso

1005

100,0

 

Jūsų manymu, ar atominė elektrinė gali būti saugi?

N

%

Taip

108

10,7

Greičiau taip

90

9,0

Greičiau ne

232

23,1

Ne

400

39,8

Sunku pasakyti

175

17,4

Viso

1005

100,0

 

Ar pritartumėte, ar nepritartumėte, kad Vyriausybė vietoje investicijų į atominę elektrinę investuotų į biokuru kūrenamą elektrinę Jūsų rajone, kuri gamintų elektrą ir šilumą?

 

N

%

Pritarčiau

491

48,9

Greičiau pritarčiau

218

21,7

Greičiau nepritarčiau

56

5,6

Nepritarčiau

93

9,3

Sunku pasakyti

147

14,6

Viso

1005

100,0

 

 

 

Visus tyrimo rezultatus galite rasti čia: Vilmorus tyrimo ataskaita