PETICIJA

DĖL PUČKORIŲ (BELMONTO) UŽTVANKOS PAŠALINIMO

Esame įsitikinę, kad žuvis yra vertingesnė už betono gabalą, o aplinkos ir visuomenės interesas aukščiau už verslo interesus.

Todėl reikalaujame išardyti avarinės būklės Belmonto užtvanką, kuri, išskyrus reprezentacinę, jokios kitos naudingos funkcijos neatlieka. Priešingai – ji užkerta vienintelį daugelio rūšių žuvų ir kitų vandens mikroorganizmų migracijos kelią Vilnelės upe.

Šiuo metu užtvankos griuvėsiuose situacija itin prasta – dėl nukritusio vandens lygio žuvitakis nefunkcionuoja, o pro griuvusią užtvanką žuvys taip pat negali praplaukti. Todėl svarbu nedelsiant imtis priemonių  ir kuo greičiau šią problemą išspręsti.

Daugelis pasaulio valstybių kiekvienais metais užtvankų skaičių mažina, kadangi šie statiniai turi vien tik neigiamą poveikį visai upės ekosistemai. Užtvanka blogina upės vandens kokybę, upių nešmenys pradeda kauptis tvenkiniuose ir prasideda spartus jų uždumblėjimas ir eutrofikacija, kuri pasireiškia vandens žydėjimu, tvenkinio užžėlimu, deguonies trūkumu.  Europoje jau nugriauta daugiau nei 3450 užtvankų, tarp kurių buvo ir užtvankos turinčios istorinę vertę ar net įrengtus žuvitakius. Be aplinkosauginių, svarbūs ir ekonominiai argumentai – senoms užtvankoms reikalinga nuolatinė priežiūra. Finansiškai yra daug pigiau nugriauti užtvanką nei ją remontuoti, nuolat prižiūrėti bei įrengti žuvitakį.

Siūlome atkreipti dėmesį, kad šioje situacijoje įmanoma pasiekti tiek aplinkai, tiek žmogui palankų sprendimą – išardyti užtvanką, tačiau išsaugoti istorinį virš upės nutiestą pėsčiųjų tiltą. Išardžius betoninę užtvankos dalį bus atlaisvinta natūrali upės tėkmė, žuvys ir kiti mikroorganizmai galės laisvai praplaukti, bus atkurta upės ekosistema. Tuo tarpu pėsčiųjų tiltas, jį sutvirtinus ir atnaujinus, galėtų būti išsaugotas ir toliau atlikti reprezentacinę bei rekreacinę funkciją Pavilnių regioninio parko lankytojams. Taip pat išsaugotas gali būti ir šalia užtvankos įrengtas žuvitakis, kuris, deja, dėl per siaurų ir per stačių laiptų, neįveikiamų žuvims, niekada nebuvo funkcionalus. Atlaisvinus upės tėkmę ir užtikrinus praplaukimą žuvims, žuvitakis galėtų likti kaip paminklas pirmajam kilniam ir teisingam sprendimui išardyti užtvanką vardan geresnės upės ekosistemos būklės.

Siekdami, kad būtų užtikrinta gera Vilnelės upės hidrologinė būklė ir sudarytos visos būtinosios sąlygos žuvų populiacijai išsaugoti, raginame atsižvelgti į gerąją užsienio šalių patirtį ir prašome priimti sprendimą užtikrinantį, kad:

1. atliekant tvarkymo darbus, sugriuvusios užtvankos dalys būtų visiškai pašalintos ir būtų atlaisvinta natūrali Vilnelės upės tėkmė;

2. Vilnelės upės priekrantės ir šlaitai ties sugriuvusia užtvanka būtų sutvirtinti akmenimis.

Belmontas turėtų būti harmoninga oazė, skirta miesto žmogui pažinti gamtą, o ne griauti per tūkstančius metų susiformavusius gamtos procesus.

Laurynas Okockis

Lietuvos žaliųjų partijos Tarybos pirmininkas

neetatinis aplinkosaugos inspektorius

Pasirašyti šią peticiją galite paspaudę šią nuorodą: http://www.e-peticija.lt/peticija/867/peticija-del-puckoriu-belmonto-uztvankos-pasalinim