Pranešimas spaudai
2011 03 20
Įsteigta Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio partija LŽSP ir absoliučia dauguma balsų pirmininku išrinktas Juozas Dautartas
Kovo 20 dieną, Vilniuje ,,Karolinos“ viešbutyje įvyko Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio partijos steigiamasis suvažiavimas. Į suvažiavimą susirinko 173 steigėjai, kurie turėjo 2448 piliečių įgaliojimus.
Suvažiavimas prasidėjo tylos minute skirta Japonijos žemės drebėjimo aukų atminimui.
Perskaitytas Jo Ekselencijos kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas.
Suvažiavimą pasveikino Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Socialdemokratų sąjungos įgaliotinis Tomas Bakučionis. Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir sekretoriatą, partijos iniciatyvinės grupės pirmininkas Juozas Dautartas supažindino su darbotvarke, kurioje svarbiausi punktai: partijos įstatų ir programos patvirtinimas, pirmininko rinkimai, valdybos ir tarybos rinkimai. Įstatai priimti antruoju balsavimu, nutarus atsižvelgti į suvažiavimo delegatų pasiūlymus.
Suvažiavime buvo iškelti du kandidatai į Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio partijos pirmininkus: Juozas Dautartas ir Linas Kranauskas. Už Juozą Dautartą balsavo 2033 rinkėjai, už Liną Kranauską 279. Partijos pirmininku išrinktas Juozas Dautartas. Į valdybą išrinkti: Juozas Dautartas, Iveta Balčiūnienė, Albinas Morkūnas, Saulius Lapienis, Saulius Pikšrys, Gintaras Saldžiūnas, Vytautas Zabilius, Gintas Umbrasas, Mindaugas Vingras, Vytautas Ratkevičius.
Išrinktasis Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio pirmininkas pabrėžė, kad Lietuvos Žaliųjų Sąjūdis yra nuosaiki žalioji partija: ,,Mes nepriskiriame savęs nei kairiosioms, nei dešiniosioms jėgoms, tiesiog esame žali, kai kur esame kairesni, kai kur dešinesni“. Naujai įkurtai partijai svarbiausia pačių aktualiausių, realių mūsų problemų, susijusių su tautos išlikimu, su darnia plėtra ir civilizacijos išsaugojimu ateities kartoms, sprendimų paieška.
Suvažiavimo metu buvo vienbalsiai priimtas pareiškimas dėl atominių elektrinių Lietuvoje, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje projektų nutraukimo.
Suvažiavimą pasveikino Europos Žaliųjų Partijų Aljanso atstovas Rytų Europoje Aleksej Kozlov, kuris nuoširdžiai džiaugėsi, kad Lietuva pagaliau užpildė paskutiniąją baltą dėmę Europos žemėlapyje – čia įkurta žaliųjų partija. A.Kozlov pažadėjo, kad Europos žalieji padarys viską, kad būtų sustabdyti atominių elektrinių Lietuvoje ir jos pasienyje statybos projektai.
Politologas Antanas Kulakauskas pabrėžė, kad Lietuvos Žaliųjų partija gali būti tikru visuomenę konsoliduojančiu veiksniu, nes partijos tikslai atspindi aktualiausius mūsų dabarties poreikius, tai tikra XXI – ojo amžiaus partija.

Informaciją teikia: Saulius Pikšrys, tel.: 370 687 92486, el.paštas: saulius.piksrys@gmail.com, www.zaliasis-sajudis.lt
Pranešimą spaudai parengė ir žiniasklaidai informaciją teikia: VšĮ ,,Estudija“, e.paštas: info@estudija.lt, tel.: 370 699 86682, www.estudija.lt