Žaliųjų sąjūdžio ir Žaliosios politikos instituto atstovai prisijungė prie žaliojo anti-atominio autobuso. Žalieji drauge su Estijos, Latvijos, Lenkijos ir kitų Europos šalių žaliaisiais ir jau nuo liepos 9 d. keliauja per Europą, nešdami žinią “Atominėms elektrinėms Europoje vietos nėra”.

Žalieji jau susitiko su Lenkijos Parlamento maršalkos pavaduotoja Wanda Nowicka. Taip pat susitikta su
Berlyno, Potsdamo ir kitų Vokietijos miestų tarybų nariais,
Europarlamentarais Rebeka Harms ir Claude Turmes. Susitikimuose buvo
sutarta dėl bendradarbiavimo analizuojant ir viešinant Visagino AE ir kitų
branduolinių projektų Baltijos regione neigiamų ekonominių, socialinių ir
aplinkosauginių pasekmių, bei alternatyvų branduoliniai energetikai
siūlymų šalių Vyriausybėms.

Anti-atominis autobusas finišuos liepos 13 d. Briuselyje.

Plačiau: http://www.pl.boell.org/web/100-981.html