Šiandien Europos Parlamente į plenarinę sesiją svarstymui vėl grįžta direktyvos pataisos dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo netradicinio iškastinio kuro, tarp kurio ir skalūniniai angliavandeniliai, žvalgybos ir gavybos procesams.

Lietuvos žaliųjų partija kartu su nevyriausybinėmis aplinkosaugos ir pilietinėmis organizacijomis kreipėsi į Lietuvos europarlamentarus su raginimu balsuoti už reikalavimų vykdant poveikio aplinkai vertinimą skalūninių angliavandenilių žvalgybai ir gavybai sugriežtinimą.

Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio, Lietuvos ir Europos pilietinė visuomenė, įvairios nevyriausybinės organizacijos siekia, kad Poveikio aplinkai vertinimo (PAV)  direktyvos pataisomis būtų žengtas svarbus žingsnis skalūninių dujų ir naftos teisiniame reglamentavime Europos Sąjungoje.

„PAV direktyva nuo priėmimo 1985 metais iki šiol beveik nebuvo tobulinta, todėl ją būtina atnaujinti bei priartinti prie tokių šiandienos realijų, kaip skalūninių dujų gavybos poveikis aplinkai. Nauja direktyvos redakcija siekiama užtikrinti pagrindinės vandens, oro kokybės ir kt. studijas bei konsultacijas su vietinėmis bendruomenėmis. Taip pat siūloma, kad poveikio aplinkai vertinimas skalūninėms dujoms būtų atliekamas nepriklausomai nuo išgaunamo jų kiekio, kadangi dabar taikoma 50 000 m³ riba kompanijas atleidžia nuo privalomo PAV“, – sakė L. Balsys.

Pasak L. Balsio, nors Lietuvoje Seimas priėmė įstatymus, kurie iš netradicinius angliavandenilius ketinančių išgauti įmonių reikalauja poveikio aplinkai vertinimo ne tik gavybos, bet ir žvalgybos proceso metu, daugelyje valstybių parlamentuose tai nėra svarstyta.

„Šalyse, kurių vyriausybėse aktyviai veikia naftos ir skalūninių dujų gavybos įmonių lobistai, tokie joms ekonomiškai nepalankūs įstatymai nepasiekia Parlamento. Ši Poveikio aplinkai vertinimo direktyva užtikrintų vieningą, visoje Europoje privalomą poveikio aplinkai vertinimą dar prieš kompanijoms pradedant darbus. Nepamirškime, kad Lietuva su kaimyninėmis valstybėmis turi bendrus vandenis, todėl labai svarbu poveikio aplinkai vertinimo procedūras skalūninių dujų žvalgybai bei gavybai sugriežtinti visoje Europoje. Taip nuo pavojingų teršalų apsaugotume savo ir aplinkinių šalių vandens išteklius, o taip pat žemę bei žmonių sveikatą“, – sakė Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas.

Balsavimas dėl PAV direktyvos pataisų Europos Parlamente turėjo vykti dar rugsėjo 11 d., tačiau jų priėmimo buvo nukeltas. Lietuvos žaliųjų partija dar rugsėjo mėnesį kreipėsi į Lietuvos ir užsienio narius Europos Parlamente, kviesdama priimti sugriežtintas poveikio aplinkai vertinimo pataisas. Priėmus atnaujintą Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą, ji taptų pirmuoju Europos Sąjungos teisiniu aktu, numatančiu skalūninių dujų aplinkosauginius aspektus.