Kodėl?

 • Nes daug metų nuosekliai dirbu socialinį darbą ir realiai išgyvenu socialinės politikos deficitą. Suprantu, kad socialinės problemos yra blogos socialinės politikos pasekmė. Nes nėra mūmyse jokios socialinės lyderystės!
 • Nes valdžia skatina aktyviai laikytis socialinės distancijos, kai dera glaustis ir stiprėti, pandemijos atveju išlaikant būtiną fizinį atstumą.
 • Nes dirbantiems socialinį darbą patiems reikia pagalbos.
 • Nes mokome žmones nedirbti. Bedarbių jau apie 200 tūkstančių ir tuo pačiu darbuotojų trūksta!
 • Nes naujai einantys į valdžią siūlo legalizuoti lengvus narkotikus.
 • Nes švietimą reikia pradėti nuo pagarbos mokytojui ir suaugusiam.
 • Nes vaikus mokome logikos ir pamirštame apie intuiciją ir vertybines orientacijas.
 • Nes paneigę ir nepuoselėję šeimos, paneigsime bendruomenę. Paneigę bendruomenę – paneigsime valstybę.
 • Nes valstybė stipri tiek, kiek stipri silpniausia jos grandis. Tai yra tie 30 proc. gyventojų, kurie egzistuoja ties skurdo riba. Valstybės gerovės neatspindi blizgių žurnalų žmonės.
 • Nes politikai ginčijasi ir konfliktuoja norėdami ne kurti ir bendradarbiauti, bet siekdami griauti, pažeminti ir sunaikinti vienas kitą.
 • Nes nėra pasitikėjimo, įstatymai žmonėms netampa „savais“, jei yra primetami per prievartą.

Kodėl Lietuvos žaliųjų partija?

 • Nes pradėjome gyventi avansu, t.y. išnaudojame daugiau Žemės resursų nei jie gali atsinaujinti. Gyvendami savo vaikų ir anūkų sąskaita darome nusikaltimą ateičiai.
 • Nes nesame populistai: nežadame padaryti žmonių laimingais, bet siekiame sudaryti tvarias sąlygas dirbti, kurti, gyventi ir išlikti.
 • Nes mums svarbios vertybės: sąžinė, kompetencija ir patriotiškumas.
 • Jei norime išlikti, kito pasirinkimo tiesiog nėra.

Politinės nuostatos ir siekiai

Kalbėtis ir girdėti! Ne kariauti ir ne griauti kitaip manančius, o priimti ir pritaikyti tai, ką jie turi geriausio! Politinė kairė? Dešinė? Ar kas nors bežino, kas tai yra? Ar tie, kurie kairiaisiais prisistato, nėra dešinių dešinieji? O tie, kurie dešiniaisiais skelbiasi ar nėra kairių kairiausieji? Ar gyvename parlamentinėje demokratijoje, jei Seimo pirmininkas tapo trečiaeilės reikšmės postu, kai Seimo statutas ir Prezidento įstatymas sako, kad „Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais“. O partijos gerokai prieš rinkimus ne Seimo pirmininko, bet Vyriausybės vadovo kėdę matuojasi nekreipdamos jokio dėmesio į parlamento vadovą. Tai gal mūsų valstybė yra premjerinė, kaip sakė, amžiną atilsį, A. Brazauskas? O partijos? Nuo laisvių, vienybių, gerovių, santalkų ir panašių dalykų svaigsta galva. Kokios politinės nuostatos gali būti? Dabar vyrauja viena pagrindinė nuostata – susirinkti visiems geriečiams ir išnaikinti visus blogiečius. Man tai netinka. Matau tik vieną įdėjinę partiją – Lietuvos žaliųjų partiją (labas.blog). Ir nemaišykite su valstiečiais, kurie patys nežino, su kokiais žaliaisiais susijungė.

Patirtis ir nuveikti darbai

Padėti žmogui yra gerai! Nes nėra stipresnės grandinės, kaip pavienė jos grandis. Visi puikiai suprantame, kad negalima visuomenės pažangos matuoti pagal stipriuosius, sveikuosius ir turtinguosius. Todėl, noriu daugiau socialinio teisingumo ir atsiduodu jūsų tobulam teismui, kandidatuodamas į LR Seimą. Už jūsų pasitikėjimą atsilyginsiu sąžiningumu, kompetencija ir patriotiškumu. Įsisivaizduoju save dirbantį socialinėje srityje, kurią žinau ne iš vadovėlių.

Augau mokydamasis iš savo klaidų, kurias skatino socialinė patirtis ir aplinka bei jaunatviškas nenuovokumas. Nuovokumą brandino skaudūs patyrimai. O patyrimą kaupiau klysdamas. Ir ne iš knygų žinau, ką reiškia skubant daryti klaidas. 1995 m. suklydau smarkiau ir mane pristabdė. Tada ėmiau kardinaliai keisti savo gyvenimą. Atsisakiau svaigintis bet kokiais svaigalais. 2006 metais baigiau VPU magistro studijas ir įgyjau socialinio darbo magistro laipsnį. Įsteigiau NVO, dalyvaudavau socialinių projektų rinkoje, tapau Panevėžio jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininku, dešimt metų dirbau Socialinių paslaugų centro direktoriumi. Nuo 2016 metų pabaigos iki 2018 metų lapkričio gyvenau Vokietijoje. Dirbau, intensyviai mokiausi vokiečių kalbos, savanoriavau senelių namuose. Nutariau nepasinaudoti pasiūlymu pripažinti išsilavinimo diplomus ir pasilikti Diuseldorfe. Grįžau į mūsų kraštą. Nesu vien gėris. Būnu visoks: ir piktas, ir pavargęs, ir klystantis. Nebūnu pagiežingas ir tulžingas. Neturiu politinės patirties, bet moku klausti ir išklausyti, domėtis ir gilintis, sužinoti ir panaudoti žinias. Turiu kompetenciją prižiūrėti, kad žmonės galėtų naudotis savo socialinėmis teisėmis, ir žinau, kad pinigai ant medžių neauga. Kreipiuosi – jei matai, kas blogai – netylėk. Spręsk pats, o jei neužtenka galių – kreipkis į savo tarybos ar Seimo narį, už kurį balsavai ir kurį reitingavai. Paklausk, ar padarė ką žadėjo ir patark, ką galima padaryti geriau. O dabar – nueik į rinkimų apylinkę ir balsuok už tą sąrašą ir tą žmogų, kuriuo tiki ir pasitiki.

O jei nuspręsi, kad tau tinka, ką aš sakau – pasirink sąrašą Nr 14, kuris už švarią aplinką ir švarią politiką. Aš tame sąraše esu taip pat – 28.

Galime pakeisti viską, jei turime tam stiprybės!

 

 

Politinė reklama