IMG_0789

Jonavos rajone žalio krašto viziją plėtos naujai įkurtas Lietuvos žaliųjų partijos Jonavos rajono skyrius. Grupelė pilietiškų ir aktyvių vietos gyventojų penktadienį deklaravo sieksianti užtikrinti darnesnių, žmogui ir aplinkai palankesnių sprendimų inicijavimą.

Skyriaus steigiamojo susirinkimo metu pirmininkės pareigos patikėtos verslininkei, miškininkei – kraštovaizdžio specialistei Dovilei Lileikienei, kuri į pagalbą pasitelks kitus skyriaus narius, tarp jų įvairių profesijų atstovai – pedagogai, ūkininkai, personalo vadybos bei logistikos specialistai. Pirmininkė žada imtis reikšmingų pokyčių krašto labui: „sieksime, kad Jonavos rajone būtų kuriamos žaliosios darbo vietos, skatinsime smulkiajam ir vidutiniam verslui palankesnių sąlygų kūrimą, tokiu būdu užtikrinant vietos įmonių plėtrą. Inicijuosime geresnę miesto žaliųjų erdvių priežiūrą. Spręsime augalų apsaugos cheminių priemonių (pesticidų) naudojimo problemą žemės ūkio veikloje.“ – planais dalinasi skyriaus pirmininkė Dovilė Lileikienė.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas sveikino steigiamojo susirinkimo narius įkūrus naują Lietuvos žaliųjų partijos skyrių jo paties gimtinėje. „Nauji, potencialūs veidai Lietuvos politiniam gyvenimui ypač reikalingi, o žaliosios idėjos yra ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio ateitis, todėl džiaugiamės, kad žaliųjų gretos plečiasi ir pagaliau skyrius įsikūrė ir šiame rajone. Nuo šiol žaliosios idėjos tikrai lengviau pasieks Jonavą. “ – pabrėžia partijos pirmininkas.

R. Lapinsko teigimu, mažiesiems miestams bei rajonams, ypač svarbi verslo plėtra, todėl ir Jonavos rajone vertėtų skatinti žaliąjį verslą, jo siūlomas alternatyvas energetikoje, maisto gamyboje, atliekų perdirbime bei kitose srityse.

Prieš skyriaus steigimą Remigijus Lapinskas, einantis ne tik Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, bet ir Pasaulio biomasės asociacijos prezidento pareigas, susirinkimo dalyviams pristatė žaliosios politikos sampratą bei darnios plėtros perspektyvas.

IMG_0703 IMG_0720 IMG_0721 IMG_0732 IMG_0746 IMG_0750 IMG_0753 IMG_0755 IMG_0757 IMG_0758 IMG_0761 IMG_0763 IMG_0765