Šiandien įvykusį valdančiosios koalicijos susirinkimą, kuriame nutarta JAV kompaniją „Chevron“ paskelbti skalūnų dujų ir naftos žvalgybos bei gavybos konkurso nugalėtoja, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys laiko demokratijos principų ir viešosios nuomonės ignoravimu.

„Demokratinėje valstybėje Vyriausybės vadovas negali kalbėti, jog bendruomenės prarado savo šansą derėtis dėl „Chevron“ paskelbimo konkurso nugalėtoja. Skalūnų žvalgyba ir gavyba, paskelbus JAV kompaniją konkurso nugalėtoja ir jai pradėjus darbus, bus vykdoma Žemaitijos gyventojų žemėse, todėl pirmiausia turėtų būti atsižvelgiama į visuomenės interesą. Prezidentė, Seimo ir Vyriausybės nariai, proteguojantys „Chevron“, tikriausiai pamiršo, jog jie buvo išrinkti atstovauti Lietuvos piliečių, o ne naftos ir dujų korporacijų interesus“, – sakė L. Balsys.

Beveik 300 Žemaitijos bendruomenių yra pareiškusios savo nepritarimą skalūninių angliavandenilių žvalgybai ir gavybai dėl technologijos, paliekančios žemės gelmėse didelius kiekius nuodingų chemikalų, keliamo pavojaus geriamo vandens ištekliams, žemdirbystei ir gyvulininkystei jų regione.

„Žygaičių bendruomenės nariai praėjusią savaitę  atsisakė dalyvauti propagandiniame Vyriausybės organizuotame susitikime su „Chevron“ atstovais. Tokį sprendimą vietos gyventojai priėmė Vyriausybės pareigūnams uždraudus renginyje dalyvauti visuomenininkams, žaliųjų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, taip pat – filmuoti bei įrašinėti susitikimo eigą. Apgailėtina, kad valdančiosios koalicijos politikai atvirai pažeidinėja Orhuso konvenciją dėl visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą, ciniškai manipuliuodami informacija ir ignoruodami protestuojančių bendruomenių nuomonę“, – teigė L. Balsys.

Nors Aplinkos ministerijos Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisija konkurso ieškoti skalūnų dujų laimėtojų ketina oficialiai paskelbti rugsėjo 16 d., tačiau Žemaitijos bendruomenės, Lietuvos žaliųjų partija bei įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslininkai, priešinasi „Chevron“ atėjimui į Lietuvą.

Lietuvos žaliųjų partija ragina Lietuvos Vyriausybę paskelbti moratoriumą dujų žvalgybos ir gavybos konkurso rezultatų tvirtinimui, kol Seime nebus priimtas visas įstatymų, reglamentuojančių skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, paketas, sulauktos naujos su netradiciniais angliavandeniliais susiję Europos Sąjungos teisės aktai bei Europos  Komisijos rekomendacijos, o įmonės jau turinčios anksčiau išduotus leidimus bendrai angliavandenilių gavybai, nebus įpareigotos tiksliai deklaruoti, kokios rūšies išteklius bei kokiais metodais ketina žvalgyti ir išgauti.