konf.nuotr.Olga Posaškova(Seimo fotografė)

Žemaitijos bendruomenių atstovai nusivylė Vyriausybės pataikavimu „Chevron“ ir neįsiklausymu į 275-ių bendruomenių, griežtai pasisakančių prieš skalūninių angliavandenilių žvalgybą ir gavybą jų regione, nuomonę.   

 Žygaičių bendruomenės nariai antradienį buvo kviečiami LR Vyriausybės vardu susitikti su skalūninių angliavandenilių žvalgyba ir gavyba ketinančios užsiimti JAV kompanijos „Chevron“ atstovais. Atsakingiems Vyriausybės pareigūnams uždraudus renginyje dalyvauti visuomenininkams, žaliųjų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, taip pat – filmuoti bei įrašinėti susitikimo eigą, kviesti Žygaičių gyventojai atsisakė dalyvauti susitikime.

 Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys, palaikydamas vietos bendruomenės iniciatyvą teigė, kad Vyriausybėje organizuojamas uždaras tarimasis su keliais kviestais Žygaičių bendruomenės ir JAV kompanijos „Chevron“ atstovais prasilenkia su demokratijos principais.

 „Man nesuprantama, kas glūdi už Vyriausybės organizuojamo susitikimo skalūnų dujų ir naftos tema,  jei į ją įsileidžiami tik keli Žygaičių bendruomenės atstovai (nors net 275 bendruomenės yra pasisakiusios prieš skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą Žemaitijos regione), neleidžiama įrašinėti ir filmuoti pokalbių“, – sakė L. Balsys.

 Pasak L. Balsio, tokie Vyriausybės veiksmai prieštarauja tarptautinei Orhuso konvencijai, kuri suteikia visuomenei teisę ne tik gauti visą informaciją apie projektus, susijusius su aplinkos apsauga, bet  ir dalyvauti sprendimų, susijusių su tokiais projektais, priėmime.

Kaip teigia Žygaičių bendruomenės atstovai, jų noras ne tik dalyvauti, bet ir įrašyti bei filmuoti Vyriausybės organizuotą darbo sesiją skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos klausimais motyvuojamas tuo, kad jie, jausdami atsakomybę už dabartinės ir būsimų kartų teisę gyventi saugioje aplinkoje, siekė užkirsti kelią bet kokiems galimai neteisėtiems veiksmams bei neskaidriems sandoriams.

 Prieš skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą kovojančių bendruomenių nariai teigia, kad jau dabar jaučia pasekmes dėl jų nuomonės nepaisymo ir užsitęsusių derybų su „Chevron“. Pasak bendruomenių atstovų, „Chevron“ vertimas pasirašinėti sutikimo sutartis supriešino vietos gyventojus, sukėlė nesantaiką šeimose, neviltį ir psichologinę įtampą, o Vyriausybės bandymai kaip galima greičiau paskelbti skalūninių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos konkurso laimėtoją, skatina Žemaitijos gyventojus palikti savo dirbamą žemę ir emigruoti iš Lietuvos.