Š.m. sausio 16 d. Lietuvos žaliųjų partijos Valdybos nariai susitiko su Aplinkos ministru V. Mazuroniu. Pirmojo susitikimo su naujuoju ministru tikslas buvo aptarti tokius klausimus, kaip namų renovacijos procesas ir jo mechanizmas, atliekų tvarkymas, miškų ir jų nuosavybės teisių atkūrimas ir kt. Abi pusės pasikeitė nuomonėmis apie didžiausius šiose srityse esamus trūkumus, padarytas klaidas, dabartinių schemų vystymo galimybes.

Susitikimo metu vieningai sutarta, jog namų renovacijos procesas turi kuo greičiau pajudėti užtikrinant tokį renovavimo mechanizmą, kuris garantuotų kuo greitesnę ir didesnę naudą gyventojams. Taip pat tiek ministras, tiek Lietuvos žaliųjų partijos atstovai pripažino, jog per ilgai nepriimamas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimui skirtų miškų – tai ne tik neleidžia tinkamai panaudoti Lietuvoje esamų miškų resursų, bet sąlygoja papildomus kaštus dėl nuolatinės jų priežiūros. Šios išlaidos padengiamos iš valstybės biudžeto.

Paliestas ir Lietuvos energetinės ateities klausimas abiems pusėms sutinkant, jog energetikos strategija nėra pakankamai išvystyta ir tam, kad naujoji Vyriausybė galėtų imtis atitinkamų veiksmų, pirmiausia turi būti atlikta objektyvi Lietuvos biomasės bei kitų išteklių esamų resursų analizė. Partijos pirmininkas L. Balsys savo ruožtu pažadėjo artimiausiu metu pateikti ministrui LŽP energetikos ekspertų ir inžinierių atliktus skaičiavimus apie turimus šalies išteklius bei jų potencialą. Abi šalys sutarė ir kitais klausimais ieškoti bendrų sprendimų, keistis informacija, dalyvauti bendruose susitikimuose.