Liepos 17 d. Žemaitijoje bendruomenės, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, Seimo atstovai susirinko į regioninę konferenciją „Ar reikia Lietuvai tokių skalūninių dujų?“. Konferencijos metu ne tik apžvelgtos įstatymų, reglamentuojančių skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, spragos, bet ir Lietuvos žaliųjų partijos ir bendruomenės atstovų iniciatyva parengta ir paskelbta deklaracija, skirta Lietuvos prezidentei, Seimui, vyriausybei bei savivaldybių taryboms.

Konferencijoje dalyvavęs Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys atkreipė dėmesį į Lietuvos įstatymų spragas ir apžvelgė kitų valstybių patirtį. „Kol prezidentu būsiu aš, skalūninės dujos nebus žvalgomos. Gaila, tačiau taip pasakė ne Lietuvos, o Prancūzijos vadovas“, – sakė L. Balsys.

Jo teigimu, Prancūzija net ir turėdama vienus didžiausių skalūninių dujų išteklius Europos Sąjungoje ryžtingai tęsia jų gavybos draudimą ir nepasiduoda verslo lobistų spaudimui. Pagrindinis šios šalies motyvas drausti skalūnų žvalgybą ir gavybą – pernelyg nesaugus ir aplinkai kenkiantis metodas.

Žaliųjų partijos lyderis, kalbėdamas apie Lietuvoje priimtus įstatymus, svarbiu žingsniu įvardijo poveikio aplinkai vertinimo reglamentavimą ir skalūninių dujų žvalgyboje, ir gavyboje. Pasak Seimo nario, savivaldybės vis dar turi galią užkirsti skalūninių dujų žvalgybai, savivaldybės tarybai nepatvirtinus poveikio aplinkai vertinimo programos. Tačiau, L. Balsio teigimu, Seime yra įregistruotos socialdemokrato A. Syso pataisos, siekiančios šią teisę panaikinti. „Įregistravau Žaliųjų partijos pataisas, kurios neleistų to daryti. Jei rudenį bus balsavimas, aiškiai pamatysime, kas iš tikrųjų gina savivaldos ir žmonių teisę spręsti“, – kalbėjo LŽP pirmininkas.

L. Balsys taip pat teigė, kad suinteresuoto verslo lobizmo pasėkoje Seime priimta Žemės gelmių įstatymo pataisa, leidžianti palikti ir laidoti žemės gelmėse toksiškas ir  radioaktyviąsias medžiagas ir neribojant jų kiekio. „Mano įsitikinimu, tai antikonstitutiška ir nukreipta prieš Lietuvos interesus pataisa, nes Konstitucija draudžia žaloti ir niokoti Lietuvos gamtą ir žemės gelmes. Inicijuosiu kreipimąsi dėl to į Konstitucinį  teismą“, –  teigė Seimo narys L. Balsys.

Kaip vieną didžiausių spragų šiandieniniuose įstatymuose Lietuvos žaliųjų partijos lyderis įvardijo anksčiau naftos bendrovėms išduotas bendras licencijas žvalgyti ir išgauti angliavandenilius, į kurių sąvoką, pagal iki šiol galiojusius įstatymus įeina ir paprasta nafta bei dujos,  ir skalūninė nafta bei dujos. „Žmonėms protestuojant prieš „Chevron“, su šia kompanija susijusios „LL investicijos“ ir „Minijos nafta“ gali žvalgyti ir išgauti tiek skalūnų naftą, tiek dujas, joms net nereikalingas poveikio aplinkai vertinimas, kadangi jos leidimus vykdyti savo veiklai gavo gerokai prieš naujų įstatymų  priėmimą. Štai todėl reikia sustabdyti anksčiau išduotas licencijas ir įpareigoti naftos gavybos įmones per mėnesį deklaruoti, kokios rūšies angliavandenilių –  paprastų, ar skalūninių jie ieško ir kokius žvalgybos bei gavybos metodus naudoja“, – teigė L. Balsys.

Toks reikalavimas vyriausybei įrašytas ir konferencijoje paskelbtoje deklaracijoje, kurią parengė Lietuvos žaliųjų partija kartu su bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Deklaracijoje teigiama, kad visuomenė, įvertinusi faktinę informaciją apie hidraulinio ardymo metodo keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, nepakankamą skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos reglamentavimą, smerkdama agresyvią „Chevron“ ir kitų susijusių įmonių lobistinę veiklą, ragina Lietuvos vyriausybę, prezidentę, Seimą ir savivaldybių tarybas paskelbti moratoriumą skalūninių dujų žvalgybai ir gavybai, kol nebus užpildytos visos įstatymų spragos, sulaukta oficiali Europos Sąjungos institucijų pozicija šiuo klausimu. Vyriausybė raginama sustabdyti pagal seną tvarką jau išduotas bendrąsias licencijas žvalgyti ir išgauti bet kokius angliavandenilius įmonėms, kol šios nedeklaruos ieškomų išteklių rūšies ir jiems išgauti naudojamų technologijų. Savivaldybių tarybos raginamos balsuoti ir priimti  sprendimus, skelbiančius jų teritorijas zonomis be skalūninės pramonės.

Visa deklaracija čia: https://labas.blog/2013/07/18/kvedarnos-deklaracija/.

Mėgėjiškas konferencijos video įrašas: