Liepos 17 d. Žemaitijoje bendruomenės, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, Seimo atstovai susirinko į regioninę konferenciją „Ar reikia Lietuvai tokių skalūninių dujų?“. Konferencijos metu ne tik apžvelgtos įstatymų, reglamentuojančių skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą, spragos, bet ir Lietuvos žaliųjų partijos ir bendruomenės atstovų iniciatyva parengta ir paskelbta deklaracija, skirta Lietuvos prezidentei, Seimui, vyriausybei bei savivaldybių taryboms.

Kviečiame susipažinti su deklaracijos tekstu ir pakviesti savo bendruomenių narius po ja pasirašyti. 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui

Lietuvos Respublikos savivaldybių taryboms ir merams

Kvėdarna, 2013 m Liepos 17 d.

KVĖDARNOS DEKLARACIJA

 

Kvėdarnos konferencijoje dalyvavę gyventojai, Lietuvos bendruomenių, nevyriausybinių ir politinių organizacijų atstovai, nepriklausomi ekspertai

– įvertinę faktus, jog  skalūninių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos procesuose naudojamos aplinkai ir sveikatai pavojingos technologijos,

-konstatuodami nepakankamą teisinį  skalūnų angliavandenilių ir hidraulinio plėšymo technologijų  reguliavimą tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje,

– atsižvelgdami į didelį bendruomenių nepritarimą skalūninių dujų ir naftos gręžinių statymui jų gyvenamose teritorijose,

– smerkdami agresyvų JAV kompanijos CHEVRON ir su ja susijusių Lietuvos įmonių lobizmą Prezidentūroje, Vyriausybėje, Seime ir savivaldybėse, nesiskaitymą su bendruomenių nuomone, vertimą apgaulingais būdais pasirašyti pritarimo sutartis,

PAREIŠKIA, jog Europos Sąjungos piliečių metais Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Lietuva ir jos vadovai turėtų tapti demokratijos pavyzdžiu Europai, o ne taikyti dvigubus moralės  standartus, vienaip elgiantis savo šalyje, ir kitaip kalbant Briuselyje;

RAGINA LR Vyriausybę :

– Paskelbti moratoriumą paskelbtiems angliavandenilių  konkursams arba jų  rezultatų tvirtinimui, kol Seime nebus priimtas visas reikalingų įstatymų paketas, patvirtintas Seimo Aplinkos apsaugos komitete, taip pat – bus priimtos naujos su netradiciniais angliavandeniliais susijusios ES direktyvos bei Europos Komisijos rekomendacijos.

– pasinaudojus pirmininkaujančios ES Tarybai šalies teise, paspartinti netradicinių angliavandenilių europinių teisės aktų priėmimą,

– priimti nutarimą, kuriuo visos įmonės šiuo metu turinčios leidimus bendrai angliavandenilių gavybai Lietuvoje būtų įpareigotos per vieną mėnesį deklaruoti, ar ketina užsiimti skalūninių angliavandenilių žvalgyba ir gavyba, ir, tokiems ketinimams esant, sustabdyti anksčiau išduotus bendruosius leidimus ta apimtimi, kiek tai apima skalūninių angliavandenilių sritį.

KREIPIASI į Lietuvos savivaldybių tarybas, kviesdami priimti sprendimus, pagal kuriuos jų savivaldybių teritorijos būtų paskelbtos teritorijomis be hidraulinio plėšymo technologijų.