Po viešo NATO generalinio sekretoriaus Anderso Fogho Rasmusseno pasisakymo apie žaliųjų organizacijų, nepalaikančių skalūninių dujų gavybą, galimas sąsajas su Rusija, Lietuvos žaliųjų partija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą bei Krašto apsaugos ministerijos antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą, kad šios tarnybos pateiktų visą informaciją, jei tokios esama, apie bet kokią galimą Rusijos įtaką partijai.

Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko Lino Balsio, A. F. Rasmusseno išsakyta nuomonė ne tik papiktino Europos žaliųjų nevyriausybines organizacijas, bet taip pat šios temos eskalavimas žiniasklaidoje tik dar labiau priešina Lietuvos visuomenę, todėl tokiems nepagrįstiems gandams turi būti padėtas taškas.

„NATO būstinė viešai atsiribojo nuo p. Rasmusseno pasisakymo, teigdama, jog tai tik jo paties asmeninė nuomonė. Tokie pasisakymai, nepateikiant konkrečių įrodymų , yra ne kas kita, o šmeižtas, NATO vadovas turėtų jausti atsakomybę už savo žodžius. Lietuvos žaliųjų partija, kaip ir kitos pasaulyje veikiančios žaliųjų partijos bei aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos nuosekliai pasisako prieš skalūnų dujų gavybą ne dėl kokių nors geopolitinių sumetimų, o dėl aplinkai ir žmonių sveikatai itin pavojingų technologijų, kurių pagalba siurbiant dujas ar naftą žemės gelmės ir paviršius užteršiami dideliais kiekiais toksiškų chemikalų. Europos Komisijos užsakymu nepriklausomų mokslininkų atlikta ne viena studija, kurioje atskleidžiama didelė hidraulinio ardymo technologijos, naudojamos skalūninių dujų gavybai, rizika aplinkai. Abejoju, ar šių studijų rezultatus paveikė Rusija, taip pat abejoju, ar Rusija padarė įtaką tokioms valstybėms, kaip Prancūzija, kuri, įvertinusi skalūnų pramonės keliamą pavojų vandens ištekliams, neleido naudoti hidraulinio ardymo metodo savo valstybėje. Prieš tokį dujų gavybos metodą viešai pasisakė realiausias dešiniųjų jėgų kandidatas į Europos Komisijos pirmininkus, buvęs Liuksemburgo premjeras  J. C. Junkeras“, – sakė L. Balsys.

Lietuvos žaliųjų partija, siekdama visiško skaidrumo ir viešumo, prašo Valstybės saugumo departamento bei Krašto apsaugos ministerijos antrojo operatyvinių tarnybų departamento pateikti informaciją, ar partija turėjo bei turi kokių nors sąsajų su Rusija, jos slaptosiomis agentūromis bei energetikos kompanijomis („Gazprom“, „Rosneft“ ir pan.), ar yra, buvo jų remiama finansiškai, ar kitaip veikiama.

„Visuomet veikėme skaidriai, atstovaudami Lietuvos ir jos žmonių interesus, todėl mus piktina tokios sąsajos. Ne kartą esame viešai pareiškę, jog tikrąją nepriklausomybę nuo Rusijos Lietuva gali pasiekti plėtodama ir investuodama ne į besibaigiantį ar žalingais aplinkai ir žmogaus sveikatai metodais išgaunamą iškastinį kurą, o į švarią ir saugią atsinaujinančią energetiką. Mes pasisakome už visišką „Gazpromo“ dujų atsisakymą ateityje. Tam turime visas galimybes. Tapsime  energetiškai saugesni efektyviai išnaudoję biokuro kogeneracinių elektrinių, gaminančių ir šilumą, ir elektros energiją, bei vėjo energetikos potencialą, įgyvendinę tarptautinių elektros jungčių su Švedija ir Lenkija, dujų terminalo projektus“, – teigė L. Balsys