Mieli Mokytojai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės – Tarptautinės mokytojo dienos – proga.

Pedagogo profesija – ypatinga ir didelės atsakomybės reikalaujanti kūrybinė veikla. Jums tenka didžiulė atsakomybė ugdyti sąmoningus, gabius ir svarbiausia – laisvę branginančius Lietuvos piliečius. Esate mūsų pilietinės visuomenės puoselėtojai.

Sveikindamas Jus šios gražios šventės proga, noriu Jums išreikšti savo dėkingumą ir pagarbą. Jūsų sukaupta išmintis, kilnus ir pasiaukojamas darbas yra dovana kiekvienam.

Nuoširdžiai linkiu tikėti savo pašaukimu ir kilnia savo misija. Tegul Jūsų darbą lydi mokinių dėkingumas ir abipusė pagarba.

Pagarbiai,
Linas Balsys
Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas 
2014 m. spalio 5 d.