Nors Lietuvoje Romos katalikais save laiko daugiau kaip trys ketvirtadaliai gyventojų, tačiau labai maža dalis jų yra girdėję apie pastarųjų metų itin aktyvią Vatikano poziciją klimato kaitos ir atsinaujinančios energetikos plėtros atžvilgiu. 

O išgirsti reikėtų. Visų pirma tiems Lietuvos politikams, kurie laiko save katalikais, tačiau nepaisydami to leidžia sau viešai išsakyti savo asmenines abejones žmonijos indėliu į klimato kaitą ir kritikuoti atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje iniciatyvas.

Popiežius Pranciškus šiemet ne vieną kartą kreipėsi į Pasaulio lyderius, ragindamas juos imtis aktyvių veiksmų prieš klimato kaitą.

Pavyzdžiui šiemet jis asmeniškai paragino Australijos premjerą, pasižymintį itin skeptiška nuomone klimato kaitos mažinimo atžvilgiu, įtraukti klimato kaitos klausimą į Brisbene Australijoje lapkričio mėnesį vykusio G20 valstybių lyderių susitikimo darbotvarkę.

Gruodžio mėnesį savo viešame laiške valstybių vadovams, susirinkusiems į Limoje vykusią Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją, popiežius pabrėžė, kad mes tiesiog nebeturime laiko ilgiems svarstymams ir deryboms ir paragino konferencijos dalyvius priimti įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas Pasaulyje.

Grupė kardinolų, atstovaujančių visiems Pasaulio žemynams, šių metų gruodį parengė atskirą kreipimąsi į Pasaulio lyderius, paragindami iki kitų metų Paryžiuje vyksiančios Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos parengti susitarimą iki konkrečios datos visiškai atsisakyti iškastinio kuro ir pereiti išimtinai prie atsinaujinančios energetikos visame Pasaulyje.

Vatikanas rodo Pasauliui kelią savo konkrečiais pavyzdžiais.

Dar prieš šešerius metus popiežius Benediktas XVI įrengė tūkstančius saulės elektrinių Vatikane, generuojančių elektros energiją savo poreikiams . Visai neseniai įgyvendinta programa pakeisti lempas į LED didžiausiose Vatikano salėse, bažnyčiose ir muziejuose, daug kartų sumažinant elektros vartojimą.

Popiežius Pranciškus prieš kelis metus inicijavo papamobilio, iš dalies varomo elektra, įsigijimą.

Šiemet Vatikanas finansavo žemės apsodinimą mišku Vengrijoje, taip kompensuodamas likusius Vatikano CO2 išmetimus. Tokiu būdu Vatikanas tapo pirmąja CO2 neutralia valstybe Pasaulyje!

Neseniai pasklido gandai, kad Vatikanas ruošiasi inicijuoti visišką atsisakymą nuo energijos, pagamintos iš iškastinio kuro ir pereiti išimtinai prie atsinaujinančios energetikos globaliai – visoje Romos katalikų bažnyčioje, visuose jam priklausančiuose pastatuose – bažnyčiose, globos namuose, seminarijose, vienuolynuose, ligoninėse ir t.t. visame Pasaulyje ir rengiasi tai finansuoti iš savo finansinių aktyvų, kurie siekia šimtus milijardų dolerių. Romos katalikų bažnyčia yra vienas didžiausių darbdavių Pasaulyje, jai dirba milijonai žmonių daugelyje šalių, ji valdo dešimtis tūkstančių pastatų visuose Pasaulio žemynuose.

Jei šie gandai pasitvirtins, tai gali tapti požiūrio į atsinaujinančią energetiką lūžiu ne tik tose valstybėse, kuriose ir dabar itin sparčiai vystoma ši energetikos sritis, bet visose šalyse, kuriose katalikų bažnyčia yra įtakinga, tame tarpe ir Lietuvoje.

Mažai kas žino, kad dar 2004 metais būtent Kaišiadorių vyskupijos iniciatyva Lietuvoje buvo pastatyta pirmoji pramoninė vėjo elektrinė. Atrodo, kad praėjus 11 metų, Romos katalikų bažnyčiai vėl teks imtis lyderystės iniciatyvos atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje srityje.