Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio kartu su kitais Seimo nariais pateikta Želdynų įstatymo pataisa ketinama užkirsti kelią medžių pjovimui be tinkamo jų būklės įvertinimo bei į miesto pertvarkos projektus, kurie būtų susiję su miesto žaliosiomis erdvėmis, įtraukti ir visuomenę.

„Dabartiniame Želdynų įstatyme šiandien yra daugybė spragų, kurios leidžia savivaldybėms miesto žaliąsias zonas tvarkyti taip, kaip joms patogiau. Tai gerai parodė ir Vilniaus mieste beatodairiškai dėl gatvių remonto darbų iškirsti sveiki medžiai. Neatsižvelgta net ne tik į aplinkosauginius aspektus (kai kurie medžiai nupjauti kartu su juose buvusiais inkilais), bet ir visuomenės nuomonę“, – sakė L. Balsys.

Pasak L. Balsio, Želdynų įstatymo pataisomis ketinama įteisinti, kad pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus tai turėtų būti derinama su Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, taip pat būtų draudžiama kirsti ar tvarkyti medžius, neturint  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos medžių apžiūros akto. Taip būtų labiau pagerinama medžių apsauga bei išvengta tokių situacijų, kai medžiai iškertami be jokios išankstinės apžiūros ir objektyvaus jų būklės įvertinimo.

„Savivaldybei įgyvendinant gatvių remonto darbus ir kertant tam kliudančius į Lietuvos žaliųjų partiją ne kartą kreipėsi įvairių visuomeninių organizacijų, vietos bendruomenių atstovai, kurie buvo pasipiktinę, jog mieste be rimtos priežasties kertami medžiai, o jie apie tai neinformuojami. Naujos redakcijos Želdynų įstatymu siekiame sustiprinti visuomenės vaidmenį miesto projektuose, susijusiuose su medžių persodinimu ir kirtimu“, – sakė L. Balsys.

Nauja įstatymo redakcija taip pat įpareigojama, kad Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijoje du trečdaliai narių būtų iš visuomeninių organizacijų, bendruomenių atstovai, o komisijos priimti sprendimai būtų viešinami seniūnijose, kuriose numatomi želdynų, želdinių tvarkymo darbai.Taip pat įstatymu siekiama, kad informacija apie numatomų pertvarkyti ar naujai įrengti želdynų ir želdinių projektų svarstymo su visuomene laikas būtų skelbiamas viešai savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos, kurios teritorijoje planuojama įgyvendinti projektą, skelbimų lentoje. Taip tikimasi dar labiau į sprendimų priėmimo procesą įtraukti visuomenę.

Įstatymo projektą galima peržiūrėti čia