Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Kopija: įmonei „LTG Infra“

 

Peticija dėl Girulių miško apsaugos vystant Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies plėtros projektus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 721 Dėl transEuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų” davė startą konkrečių planavimo dokumentų, kuriais būtų numatomas ypatingos valstybinės svarbos projekto vystymas.

Reikalaujame, kad vystant planus ir konkrečius projektinius sprendinius būtų atsisakyta bet kokių alternatyvų, galinčių turėti neigiamą poveikį Melnragės-Girulių miškui. Todėl prašome papildyti LR Vyriausybės 2020 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 721 Melnragės-Girulių miško apsaugą nuo kirtimų įtvirtinančia nuostata.

Melnragės-Girulių miškas turtingas retomis bei nykstančiomis laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, jų bendrijomis ir buveinėmis. Be to, jis prisideda prie geros oro kokybės palaikymo, triukšmo valdymo, kovos su klimato kaita, teikia ekosistemines ir rekreacines paslaugas gyventojams. Pastangos turi būti dedamos šių funkcijų stiprinimui, miško apsaugai nuo kirtimo. 

Ekonominių valstybės interesų negalima iškelti aukščiau už aplinkosauginius. Reikia ieškoti kompromisinių valstybės ūkio augimo, gamtos apsaugos ir visuomenės sveikatos ir gerovės interesus derinančių išeičių. 

 

Lietuvos žaliųjų partija

 

Palaikyti peticiją galite internetu, paspaudę šią nuorodą: http://bit.ly/3mmuXwD

Jei norite drauge su Lietuvos žaliųjų partijos atstovais tapti oficialiais peticijos pareiškėjais, atsispausdinkite peticijos dokumentą ir užpildyto lapo kopiją atsiųskite el. paštu administracija@labas.blog (gali būti ir vieno, ir daugiau nei vieno asmens parašai viename lape): https://labas.blog/wp-content/uploads/2020/12/Peticija-del-Giruliu-misko-apsaugos-vystant-Klaipedos-gelezinkelio-mazgo-dalies-pletros-projektus.pdf