2016 m. spalio 29 dieną šaukiamas Lietuvos žaliųjų partijos (LŽP) narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks LŽP pirmininko, Tarybos narių ir kitų partijos organų rinkimai, bus sprendžiami kiti aktualūs klausimai.

Suvažiavimas vyks Vilniuje, renginio vieta bus patikslinta.

Suvažiavimo delegatų kvota: du delegatai nuo dešimties skyriaus narių. Taip pat primename, kad suvažiavimo delegatais automatiškai yra LŽP skyrių pirmininkai, LŽP Valdybos, Tarybos, Etikos ir Kontrolės komisijų nariai, Seimo ir savivaldybių tarybų nariai.

LŽP skyriai turi pateikti delegatų į Suvažiavimą sąrašus iki š.m. spalio 17 d.

Atkreipiame dėmesį, kad partijos įstatų nustatyta tvarka skyriai turi šaukti susirinkimus, kuriuose būtų renkami delegatai į LŽP suvažiavimą. Prašome partijos sekretoriatui pranešti apie planuojamą susirinkimo datą, laiką bei numatomą darbotvarkę.

 

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS