Prašome Jūsų skirti vieną procentą Jūsų pajamų mokesčio Lietuvos žaliųjų partijai. Ši parama Jums nieko nekainuotų, tačiau mums ji reiškia labai daug. Labai svarbu akcentuoti, jog ši parama niekaip nekonkuruoja su galimybe skirti 2% pajamų mokesčio dalį kitiems paramos gavėjams (vaikų darželiams, Raudonajam Kryžiui ir t.t.). Tai yra papildomas pajamų mokesčio procentas skiriamas būtent ir tik politinių partijų rėmimui. Taigi, pagal naują įstatymą kiekvienas dirbantysis gali skirti iš viso 3% savo pajamų mokesčio: 2% paramos gavėjams įstatymo numatyta tvarka

Skaityti daugiau